ПРАВИЛНИК О ЈАВИМ НАБАВКАМА

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца(„Службени гласник РС”, број 106/13)Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној 13. мартa 2014. године донело је ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА