updated 12:56 PM UTC, Jan 15, 2021

25. Седница

У петак 23. 1. 2015. године одржана је 25. седница Скупштине Општине Житиште којој је председавао председник СО Зоран Касаловић, на којој је разматрано 20 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са претходне седнице и потврђивања једног мандата одборника, приступило се разматрању Информације радне групе за решавање радно-правног статуса радника компаније „Агрожив“ Житиште. После вишечасовног, конструктивног дијалога донети су закључци о даљим поступањима и радним задацима радне групе, као и предузимању потребних мера и активности у решавању статуса радника компаније „Агрожив“.

 На овој седници донета је Одлука о ангажовању независног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Житиште за 2014. годину, а усвојен је и Локални енергетски план Општине Житиште. Потом се приступило разрешењима и именовањима чланова Управних и Надзорних одбора Туристичке организације општине Житиште, Дома здравља, Центра за социјални рад Културно-просветне заједнице, Библиотеке „Бранко Радичевић“ и Предшолске установе „Десанка Максимовић“.

На овој седници за вршиоца дужности директора Дома здравља именован је др Дојнел Китареску из Торка на мандатни период од 6 месеци, чиме је престала дужност директора др Габора Лодија из Клека.

Одборници су донели и Одлуку о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Честерег за период 1.2.2015.године до 31.1.2020.године. Донета је Одлука о броју и саставу Изборне комисије Општине Житиште као и Одлука о образовању Савета за координацију рада радних тела које оснива Скупштина Општине Житиште, Општинско веће општине Житиште и Председник општине Житиште.