КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Контролна листа за управљаче заштићених подручја (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за управљаче заштићених подручјаод локалнг значаја (преузмите ОВДЕ)

 

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Заштита од нејонизујућег зрачења  (преузмите ОВДЕ)

 

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима (преузмите ОВДЕ)
Контрола управљања хемикалијама (преузмите ОВДЕ)

 

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Контролна листа за документацију (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за складиштење отпада (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за третман отпада (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за отпадну гуму (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за отпадна возила (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за несанитарне депоније - сметлишта (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за утврђивање испуњености услова и почетак рада постројења за управљање отпадом (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа за процену ризика и одређивање приоритета (преузмите ОВДЕ)

Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом (преузмите ОВДЕ)

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: заштита од буке у животној средини (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Интегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Подношење захтева за интегрисану дозволу (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Калкулатор емисија постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Достава података према закону о заштите животне средине (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Процена ризика постројења и активности која не подлежу издању интегрисане дозволе (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Студија о процени утицаја (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних постројења (преузмите ОВДЕ)
Контролна листа: Заштита ваздуха код бензинских станица (преузмите ОВДЕ)

Водич за процену ризика постројења и активности за које се издаје инегрисана дозвола (преузмите ОВДЕ)
Водич за процену ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе (преузмите ОВДЕ)
Водич за примену контролне листе: Студија о процени утицаја (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Заштита од буку животној средини (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: 
Услови из интегрисане дозволе (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Захтев за интегрисану дозволу (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Достава података (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе:Заштита ваздуха код бензинских станица (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења (преузмите ОВДЕ)
Водић за примену контролне листе: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења (преузмите ОВДЕ)