updated 12:17 PM UTC, May 17, 2019
Најновије вести:

УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, III-04-404-1-22-2019

16.5.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Услуге пружања помоћи у кући деци са сметњама у развоју"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: