УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА, III-04-404-1-36-2019

2.12.2019

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Уређење простора за потребе јединственог управног места"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: