УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-4-2020

14.2.2020

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

27.1.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Услуге хватања и збрињавања паса луталица и одношење анималног отпада".

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: