ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА: ПАРТИЈА 2- ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-9-2019
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У СВИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА, III-04-404-1-8/2019
УСЛУГЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, III-04-404-1-7-2019
ПАРТИЈА 2- ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-6-2019
НАФТНИ ДЕРИВАТИ, III-04-404-1-5-2019
УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-4-2019
УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-3-2019
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, III-04-404-1-2-2019
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ДЕДА-ЈОЦКОВОМ ПАРКУ У ЖИТИШТУ, III-04-404-1-33-2018
КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА У КО БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-32-2018