updated 4:09 PM UTC, May 30, 2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ, III-04-404-1-35-2015 - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА - БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-23-2015
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ, III-04-404-1-33-2015
НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, III-04-404-1-32-2015
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31-2015
ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, III-04-404-1-30-2015
НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-24-2015
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА И ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ЖИТИШТУ III-04-404-1-21-2015
НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-20-2015