ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ЧЕСТЕРЕГУ, III-04-404-1-40-2015
УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-38-2015
ЗАМЕНА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СТАРОГ ТИПА МОДЕРНИМ СВЕТИЉКАМА У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-37-2015
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ, III-04-404-1-35-2015 - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК
ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА - БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-23-2015
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ, III-04-404-1-33-2015
НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, III-04-404-1-32-2015
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31-2015
ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, III-04-404-1-30-2015
НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-24-2015