ПОСЛОВИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

Милорад Лакић

Канцеларије 1 и 2 - приземље

Контакт 023/ 821 540
               023/ 821 050 локали 124 и 126

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Води управни поступак и израђује решења о признавању права на личну инвалиднину, породичну инвалиднину, месечна новчана примања, цивилну инвалиднину и здравствену заштиту поменутих корисника; води поступак и припрема решења о материјалном обезбеђењу члана породице чији је хранилац у Војсци Србије; води првостепену лекарску комисију за утврђивање процента војног инвалидитета, као и комисију бањског и климатског лечења војних инвалида; саставља периодичне извештаје, ради са странкама и пружа им стручну помоћ; утврђује услове за стицање или престанак права на додатак за децу; утврђује услове за стицање или престанак права на накнаде не запосленим женама за време одсуства као и не запосленим женама за исто време; прикупља и комплетира документацију за ђачке или студентске карте; води управни поступак и доноси решења о питањима из ове области; потписује управна акта из области друштвених делатности у одсуству начелника;сачињава извештаје, анализе иводи евиденцдију о свим категоријама корисника примања и накнада из делокруга рада; спроводи одлуке скупштине општине, одлуке општинског већа  и радних тела; ради и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

 

Временска прогноза

Cloudy

18°C

Житиште

Cloudy

Humidity: 56%

Wind: 17.70 km/h

  • Mostly Cloudy
    25 Jun 2018 23°C 10°C
  • Cloudy
    26 Jun 2018 22°C 12°C