АРХИВАР

Дивна Сакраџија

Архива - први спрат

Контакт: 023/ 821 050 

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља послове вођења архиве Општинске управе општине Житиште у складу са Законом и подзаконским актима, води архивску књигу, архивира предмете пристигле од обрађивача предмета и одлаже их у просторију за чување предмета; израђује листу регистратурског материјала, одлаже и чува архивску грађу до излучивања у историјски архив; води основне евиденције предмета из делокруга рада на рачунару; води евиденцију о роковима чувања архивираних предмета и обавља све послове везане за њихвово благовремено депоновање у архивски депо, надлежни историјски архив, односно уништавање истих; издаје дупликат из архивске књиге; даје предмете на увид лицима која имају оправдан интерес ради остваривања њихових права; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Временска прогноза

Clear

2°C

Житиште

Clear

Humidity: 88%

Wind: 19.31 km/h

  • Sunny
    16 Nov 2018 12°C 2°C
  • Rain
    17 Nov 2018 7°C 0°C