ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Снежана Лакић

Канцеларија 51 - други спрат 

Контакт: 023/821 050, локал 131

ОПИС ПОСЛОВА:

Прати остваривање утврђене политике у области заштите животне средине и предлаже мере за решавање проблематике из ове области; праћење позитивно-правних, прописа из области заштите животне средине, заштите природе и других на основу надлежности из тих закона; води управни поступак; спроводи и прати спровођење донетих аката из своје области, издаје мишљења за одређене предмете на основу законске регулативе, учествује у изради, процедури и спровођењу Програма заштите животне средине, предлаже нацрт плана трошења средстава фонда за заштиту животне средине; спроводи израду и имплементацију локалних акционих и санационих планова;спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину и спроводи поступак стратешке процене утицаја одређених планова и програма на животну средину, сарађује са надлежном инспекцијском службом; израђује извештаје, анализе, мишљења и информације из области животне средине за потребе скупштине општине и општинског већа; сарађује и учествује у одбрани од поплава, предлаже мере за решавање проблематике из области заштите животне средине и екологије, учествује у изради нормативних аката из ове области, израђује извештаје, анализе и информације, припрема статистичке извештаје на основу упутстава добијених овлашћених лица; учествује у изради пројеката од локалних до међународних, прибављања донација из области заштите животне средине и других области; прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије и друге мере и активности прописане законом о енергетици и Закону о ефикасном коришћењу енергије; закону о хемикалијама, издаје дозволе за управљање отпадом, врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе

Временска прогноза

Mostly Cloudy

22°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 85%

Wind: 6.44 km/h

  • Mostly Cloudy
    21 Jun 2018 30°C 20°C
  • Thunderstorms
    22 Jun 2018 21°C 13°C