updated 10:01 AM UTC, Jun 29, 2017

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Снежана Лакић

Канцеларија 51 - други спрат 

Контакт: 023/821 050, локал 131

ОПИС ПОСЛОВА:

Прати остваривање утврђене политике у области заштите животне средине и предлаже мере за решавање проблематике из ове области;праћење позитивно-правних прописа из области заштите животне средине; спроводи и прати спровођење донетих аката из своје области, учествује у изради и спровођењу Програма заштите животне средине, локалних акционих и санационих планова;спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину и спроводи поступак стратешке процене утицаја одређених планова и програма на животну средину; израђује извештаје, анализе и информације из области животне средине за потребе Скупштине општине и Општинског већа; сарађује и учествује у одбрани од поплава, предлаже мере за решавање проблематике из области заштите животне средине и екологије, учествује у изради нормативних аката из ове области, израђује извештаје, анализе и информације,припрема статистичке извештаје на основу упутстава добијених од инспектора; учествује у изради пројеката из области заштите животне средине;прикупља и анализира податке о начину коришћења и количине употребљене енергије и друге мере и активности прописане законом о енергетици и Закону о ефикасном коришћењу енергије; врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Scattered Showers

33°C

Житиште

Scattered Showers

Humidity: 25%

Wind: 40.23 km/h

  • Scattered Showers
    29 Jun 2017 33°C 24°C
  • Sunny
    30 Jun 2017 34°C 20°C