ПРАВИЛНИЦИ

Приказ # 
Наслов
ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА НАМЕЊЕНОГ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ КАРТУ ЗА ПАРКИРАЊЕ - ИПК НАЛЕПНИЦУ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, 4.2.2022.
ПРАВИЛНИЦИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2021. година
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, 11.9.2020.
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, 26.2.2020.
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, 23.1.2020.
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - ПРЕДЛОГ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 7.5.2019.
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ И КОНТРОЛИ РАДНОГ ВРЕМЕНА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА - 22.01.2018