Житиште
Ред. бр. Подручно одељење Општина Редни број пријаве Име и презиме Датум рођења Укупан број бодова које је кандидат остварио Место и период одржавања обуке
1 Зрењанин Житиште 160 МЛАДЕН КОПРИВИЦА 29.6.1980. 61 Житиште, ОШ Свети Сава, Трг ослобођења бб, 25.07.2022. - 29.07.2022.
2 Зрењанин Житиште 3337 ГЛОРИЈА ЛЕЛЕА 18.12.2000. 57 Житиште, ОШ Свети Сава, Трг ослобођења бб, 25.07.2022. - 29.07.2022.
3 Зрењанин Житиште 5961 КРИСТИНА ШАГИ КУКЛИ 31.8.1980. 56 Житиште, ОШ Свети Сава, Трг ослобођења бб, 25.07.2022. - 29.07.2022.
4 Зрењанин Житиште 2127 БИЉАНА ЗУБАЦ 12.1.1964. 55 Житиште, ОШ Свети Сава, Трг ослобођења бб, 25.07.2022. - 29.07.2022.