ОБАВЕШТЕЊA О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 2015

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - НАФТНИ ДЕРИВАТИ 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=641706&idp=589164

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – „НАБАВКА РАДОВА НА ДЕТАЉНИМ ИСТРАЖИВАЊАМА ХИДРОГЕОЛОШКИХ ТЕРМОМИНЕРАЛНИХ ВОДА У ТОРДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА